Het laatste nieuws


First-Line Juristen nieuws

Verbieden opname vakantiedagen na coronaperikelen – kan dat?

4 mei 2020 | Algemeen

In de praktijk blijken werkgevers hun personeel te gebieden om nu hun vakantiedagen op te nemen, zodat zij na afloop van alle coronaperikelen – en wanneer het bedrijf weer op volle toeren draait – niet met afwezig personeel kampen. We bespraken eerder al dat de werkgever het personeel niet kan opleggen om vanwege een gebrek […]

Lees meer

Huurders winkelruimte krijgen beetje lucht

22 april 2020 | Algemeen

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen. Op basis van deze richtlijnen kunnen huurders huuropschorting krijgen als zij in de maanden april, mei en juni met omzetverlies te maken hebben. De minimum opschorting […]

Lees meer

Na 6 april rechtbank, gerechtshoven en bijzondere rechtsprekende colleges gesloten

26 maart 2020 | Geen categorie

Vanwege het coronavirus zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtsprekende colleges tot 6 april gesloten. Deze maatregel is verlengd. Eind maart volgt er meer duidelijkheid. Dit betekent niet dat alle juridische zaken tot stilstand komen en geen zaken meer kunnen worden aangebracht. Met name de mondelinge en daarmee fysieke behandelingen vinden niet langer plaats. Zie: […]

Lees meer

Extra informatie m.b.t. het coronavirus

17 maart 2020 | Algemeen

Beste relatie, Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen, heeft het kabinet gisteren extra maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Ingrijpende maar in onze ogen juiste beslissingen. De maatregelen gelden in elk geval tot en met maandag 6 april. De maatregelen hebben impact op ons privé leven en onze werksfeer. Zeker voor ondernemers […]

Lees meer

Webmodule om status ZZP’er te bepalen

28 november 2019 | Geen categorie

Er zijn wederom ontwikkelingen op het gebied van het “werken als zelfstandige” en de kwalificatie van de aard van de overeenkomst. Het kabinet heeft op 22 november jl. de Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. De conclusie: “de ZZP’er” bestaat niet. De diversiteit onder ZZP’ers is te groot om dit onder één wettelijke regel […]

Lees meer

Slapende dienstverbanden: werkgever is verplicht in te stemmen met beëindigingsvoorstel werknemer!

15 november 2019 | Geen categorie

Conclusie Hoge Raad: Bij een voorstel van de werknemer tot het doen eindigen van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding, moet de werkgever op grond van goed werkgeverschap een slapend dienstverband eindigen. De vergoeding hoeft daarbij niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou […]

Lees meer

Wederom een mooie bijeenkomst bij Kampkuiper omtrent de WAB

16 oktober 2019 | Geen categorie

Gisteren hebben wij weer een presentatie mogen verzorgen bij Kampkuiper in Harbrinkhoek. Tijdens deze presentatie hebben wij tekst en uitleg gegeven over de veranderingen rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Door deze veranderingen zitten ondernemers met veel vragen. Middels deze presentatie willen wij hen behoeden voor eventuele gemiste kansen of problemen die het ondernemers […]

Lees meer

Minimale Energielabel-C verplichting voor kantoren. Zo niet? Eruit!

7 juni 2019 | Algemeen

Het bouwbesluit 2012 is gewijzigd, met als gevolg dat alle kantoren uiterlijk vóór 1 januari 2023 over een minimaal Energielabel-C moeten beschikken. Het is daarna verboden kantoorruimte te gebruiken die over een lager label beschikt. De gemeente heeft na 1 januari 2023 simpelweg de bevoegdheid het pand te sluiten. Breng dus in ieder geval in […]

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen!

29 mei 2019 | Algemeen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ondanks de nodige weerstand 28 mei jl. aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking! De WAB heeft onder meer directe gevolgen voor de ketenregeling, de verplichting transitievergoeding te betalen, payroll, de WW-premiedifferentiatie en de ontslagmogelijkheden van de werkgever.

Lees meer