Na 6 april rechtbank, gerechtshoven en bijzondere rechtsprekende colleges gesloten

26 maart 2020 | Geen categorie


Vanwege het coronavirus zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtsprekende colleges tot 6 april gesloten. Deze maatregel is verlengd. Eind maart volgt er meer duidelijkheid. Dit betekent niet dat alle juridische zaken tot stilstand komen en geen zaken meer kunnen worden aangebracht. Met name de mondelinge en daarmee fysieke behandelingen vinden niet langer plaats.

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Werkwijze-van-de-Rechtspraak-na-6-april.aspxh

Wie weet komt daarmee de digitalisering van de rechtspraak in een versnelling. De plannen voor de toegankelijkheid in civiele zaken liggen inmiddels ter toetsing bij het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT).

Terug naar overzicht