Minimale Energielabel-C verplichting voor kantoren. Zo niet? Eruit!

7 juni 2019 | Algemeen


Het bouwbesluit 2012 is gewijzigd, met als gevolg dat alle kantoren uiterlijk vóór 1 januari 2023 over een minimaal Energielabel-C moeten beschikken.

Het is daarna verboden kantoorruimte te gebruiken die over een lager label beschikt. De gemeente heeft na 1 januari 2023 simpelweg de bevoegdheid het pand te sluiten.

Breng dus in ieder geval in kaart of deze Label-C verplichting voor u geldt. Heeft u nog geen Energielabel, vraag deze dan aan.

Weet u dat u toch wel een energielabel-C krijgt maar heeft u deze nog niet, regel dat u uiterlijk vóór 1 januari 2023 over dit label beschikt.

Bent u verhuurder van kantoorruimte, denk aan uw huurder en de daaraan verbonden risico’s. Mocht u als verhuurder niets hebben gedaan en de huurder de deuren moeten sluiten, kunt u volledig terecht een riante claim tegemoet zien. Dit geldt ook bij verhuur in concernverhoudingen.

Denk verder aan de kosten van energiebesparende maatregelen om een energielabel C te krijgen. Deze wil u graag verhalen op uw huurder. De huurder zal immers direct profiteren van deze maatregelen. De vraag is alleen of de huurovereenkomst wel regelt dat u de kosten op de huurder kan verhalen. Ga dus tijdig na wat u contractueel heeft afgesproken en indien nodig, in gesprek met de huurder over de verdeling van taken en kosten.

 

Kortom: Breng uw positie in kaart en tref tijdig maatregelen! Voor een beoordeling van uw rechtspositie in de huurrelatie, staan wij graag voor uw klaar.

Terug naar overzicht