Verbintenissenrecht/Contractenrecht


Heeft u een overeenkomst met een andere partij, bijvoorbeeld een leverancier, en komt zij haar verplichtingen niet na? Onderneem de juiste stappen en krijg gericht advies over hoe te handelen. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld. Wij doen het graag voor u.

Adviesgesprek aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking met het verbintenissenrecht/contractenrecht?

Met het aangaan van een overeenkomst zijn beide partijen verplicht om over en weer een prestatie te leveren. Vaak ontstaan problemen wanneer één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken in het contract. First-Line Juristen helpt ondernemers met het opstellen van een waterdicht contract waarin afspraken duidelijk op papier staan. Ook kunt u als ondernemer schade lijden door een onrechtmatige gedraging van een derde. Ook in dat geval kunnen wij u gericht bijstaan en adviseren.

De beste oplossing is per situatie verschillend. Daarom komen we graag met u in contact over uw situatie. Bent u benieuwd of First-Line Juristen iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Marijn via 0546 – 62 99 25. Stuurt u liever een e-mail? Mail uw vraag dan naar m.vanpopering@first-line-juristen.nl.