Webmodule om status ZZP’er te bepalen

28 november 2019 | Geen categorie


Er zijn wederom ontwikkelingen op het gebied van het “werken als zelfstandige” en de kwalificatie van de aard van de overeenkomst. Het kabinet heeft op 22 november jl. de Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. De conclusie: “de ZZP’er” bestaat niet. De diversiteit onder ZZP’ers is te groot om dit onder één wettelijke regel te vangen. Het kabinet is daarom bezig om een webmodule te ontwikkelen zodat op basis van het beantwoorden van vragen wel of niet een opdrachtgeversverklaring wordt afgegeven. Zo wil het kabinet duidelijkheid geven over de status van de aard van de overeenkomst. Deze module wordt onder meer op grond van de geldende rechtspraak ontwikkeld. Wanneer de module klaar is, is onbekend. Het kabinet geeft aan dat het nog nodige tijd zal duren, mede vanwege de zorgvuldigheid die daarbij in acht moet worden genomen. Ook zijn de bijlagen bij de brief interessant. Hierin zijn enkele casussen uitgewerkt, waarbij deskundigen de aard van de arbeidsrelatie hebben beoordeeld a.d.h.v. vragen.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/22/kamerbrief-over-voortgang-uitwerking-maatregelen-werken-als-zelfstandige-tk

Terug naar overzicht