Slapende dienstverbanden: werkgever is verplicht in te stemmen met beëindigingsvoorstel werknemer!

15 november 2019 | Geen categorie


Conclusie Hoge Raad:

Bij een voorstel van de werknemer tot het doen eindigen van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding, moet de werkgever op grond van goed werkgeverschap een slapend dienstverband eindigen. De vergoeding hoeft daarbij niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst zou kunnen eindigen. Slechts als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever weigeren. De bewijslast daarvan ligt bij de werkgever. Het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd speelt hierbij geen rol. Zie: HR 8-11-2019, ECLI:NL:HR:2019:1734.

Terug naar overzicht