Wijzigingen in de Turboliquidatie

9 november 2023 | Blog


De turboliquidatie gaat een versnelling terug. Vanaf 15 november wordt het minder gemakkelijk om een vennootschap te ontbinden via een zogenaamde turboliquidatie. Ik leg je graag uit wat er gaat veranderen.

 

Turboliquidatie: zo werkt het nu

Heeft de onderneming geen baten meer? Dan kan de algemene vergadering van de vennootschap een ontbindingsbesluit nemen. Je geeft de ontbinding van de onderneming door bij de Kamer van Koophandel (KvK) en de ontbinding een feit. Er is dus geen vereffening nodig. Makkelijk, snel en goedkoop. Maar vaak waren er nog wel schulden in de onderneming, waardoor schuldeisers achter het net visten. Dit werd onwenselijk geacht en werkte daarnaast ook misbruik in de hand. Dit was de reden om de regels rondom de turboliquidatie aan te scherpen.

 

Wijzigingen in de turboliquidatie

Per 15 november 2023 kan je na het ontbindingsbesluit de onderneming niet zomaar laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de vennootschap dient binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit eerst een aantal documenten te deponeren bij het handelsregister van de KvK, namelijk:

  • Een balans en een staat van baten en lasten van het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden én het voorgaande boekjaar (wanneer er over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt);
  • Een beschrijving van:
   • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
   • de wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (indien van toepassing);
   • de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven (indien van toepassing);
  • De jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar van ontbinding, indien daarvoor een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat en daar nog niet aan voldaan is (indien van toepassing inclusief een accountantsverklaring)

Ook moet het bestuur na deze deponering bij de KvK direct schriftelijk melding maken van de deponering bij haar schuldeisers. Dit geeft schuldeisers de mogelijkheid om de turboliquidatie te beoordelen.

 

Turboliquidatie: veelgestelde vragen

Wat als je niet voldoet aan de verantwoordingsverplichting?

Dan wordt dit aangemerkt als een economisch delict. Dit geldt echter niet voor het voldoen aan de bekendmakingsplicht. Ook kan een schuldeiser via de rechter vragen om inzage in de financiële gegevens van de vennootschap

Hoelang geldt deze tijdelijke wet?

De nieuwe wet geldt in ieder geval 2 jaar. Het is mogelijk dat de wet daarna permanent wordt gemaakt.

Wat zijn de risico’s van een turboliquidatie?

Blijkt uit de gedeponeerde documenten of achteraf dat er toch nog baten zijn? Of is de turboliquidatie (bewust of onbewust) verkeerd toegepast? Dan kunnen schuldeisers via de rechter een vereffening afdwingen. Ook kunnen ze een faillissement aanvragen, ook als is de rechtspersoon dan inmiddels al ontbonden.

Kan een schuldeiser een bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen?

In sommige gevallen kunnen schuldeisers een voormalig bestuurd via de rechter persoonlijk aansprakelijk stellen. Er moet dan bewust onrechtmatig gehandeld zijn door de bestuurder. Een voorbeeld van onrechtmatig handelen is het opzettelijk verborgen houden van baten, maar toch gebruikmaken van een turboliquidatie. Een ander voorbeeld is het voortrekken van bepaalde schuldeisers en dus geen rekening houden met de rangorde van schuldeisers.

 

Heb je vragen over de nieuwe turboliquidatie?

Of heb je advies nodig over jouw eigen situatie? Ik help je graag verder. Stuur mij een mail via m.vanpopering@first-line-juristen.nl of bel 0546 – 62 99 25.

 

Marijn van Popering
Juridisch adviseur

Marijn van Popering, jurist bij First-Line Juristen

Terug naar overzicht