Heb jij de UBO(‘s) al ingeschreven?

15 december 2021 | Blog


Voor ondernemers is de term UBO vast niet onbekend. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. De mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of er zeggenschap over hebben. Vanaf 27 september 2020 moet elke organisatie zijn of haar UBO’s in het UBO-register inschrijven. Voor nieuwe ondernemingen bij inschrijving bij de kamer van koophandel. Voor reeds bestaande ondernemingen geldt een overgangsperiode tot 27 maart 2022. Je hebt dus nog tot en met 26 maart 2022 om de UBO van jouw onderneming in te schrijven, mocht je dit nog niet hebben gedaan.

Wanneer kwalificeer je als UBO?

Kort gezegd is de UBO van een entiteit een natuurlijk persoon die 1) meer dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft, 2) meer dan 25% van het economisch belang houdt of 3) feitelijke zeggenschap heeft. In bepaalde gevallen kan ook bij een lager percentage dan 25% sprake zijn van een UBO, bijvoorbeeld als op grond van contractuele verhoudingen de bevoegdheid bestaat van een persoon om het bestuur te benoemen of te ontslaan.

Wat is een pseudo-UBO?

Per entiteit kunnen er dus meerdere UBO’s bestaan, maar als er geen enkele natuurlijke persoon aan te merken valt als UBO moet een ‘pseudo-UBO’ worden aangewezen en ingeschreven. Een ‘pseudo-UBO’ is vaak een hoger leidinggevende, bij een rechtspersoon is dit de statutair bestuurder en bij een commanditaire vennootschap vaak de beherend vennoot. Dit betekent dat de gegevens van de ‘pseudo-UBO’ in het UBO-register worden opgenomen met de vermelding dat er geen UBO aanwezig is en sprake is van een pseudo-UBO.

Voor wie geldt de registratieplicht?

De volgende organisaties zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

  • N.V.’s en B.V.’s (met uitzondering van beursvennootschappen en 100% (indirecte) dochtervennootschappen)
  • Stichtingen, verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid en zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met een onderneming), onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties
  • Personenvennootschappen (met uitzondering van eenmanszaken)
  • Europese N.V.’s, coöperaties en samenwerkingsverbanden
  • Rederijen

Het niet naleven van deze plicht kan worden bestraft

Het niet naleven van deze verplichting wordt aangemerkt als een economisch delict en kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden (overtreding) respectievelijk twee jaren (misdrijf), een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (EUR 21.750).

Heb je vragen over jouw registratie?

Of heb je andere vragen m.b.t. het UBO-register? Ik help je graag verder. Ik ben bereikbaar via m.vanpopering@first-line-juristen.nl of 0546 – 62 99 25.

 

Marijn van Popering
Juridisch adviseur

Terug naar overzicht