Slapende dienstverbanden en de plicht van de werkgever deze te beëindigen.

7 mei 2019 | Algemeen


Het houdt de gemoederen bezig. Slapende dienstverbanden en de plicht van de werkgever deze te beëindigen. De veelheid aan rechtszaken wijst op de grote maatschappelijke behoefte aan een richtinggevend standpunt van de Hoge Raad. De kantonrechter van de Rechtbank Limburg heeft het voortouw genomen en heeft de Hoge Raad vragen gesteld zodat deze richting kan geven.

In tegenstelling tot eerdere zaken heeft in deze kwestie de werknemer onder verwijzing naar het Stoof-Mammoet arrest zich op het standpunt gesteld, dat de werkgever tekort is geschoten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden afgewezen. In dit geval beëindiging. Nu de werkgever dit heeft nagelaten zou sprake zijn van wanprestatie en hij schadeplichtig zijn.

Ook worden in deze uitspraak de tegengestelde belangen van de werkgevers en werknemers nog eens verduidelijkt.

In deze kwestie is de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt. Terugkeer is dus niet reëel. Hij heeft schulden en permanent mantelverzorger van zijn partner. Door toekenning van de WIA is de werknemer aanzienlijk in inkomen achteruit gegaan. Hij heeft dus concreet belang bij beëindiging van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding.

Daarentegen heeft de werkgever groot belang dat hij niet verplicht is slapende dienstverbanden te beëindigen. Deze plicht zou een directe aanslag op de liquiditeitspositie van het bedrijf betekenen. De werkgever heeft namelijk meer slapende dienstverbanden, waaronder enkele langdurige. Dit geldt uiteraard voor meer werkgevers.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Zie HIER de uitspraak.

Terug naar overzicht