Oud-werkgever kan ondernemingsplannen werknemer niet blokkeren

5 maart 2019 | Algemeen


Een hovenier wordt niet gebonden aan een concurrentie- of relatiebeding. Na opzegging van zijn dienstverband begint hij een eigen onderneming. Enkele klanten zoeken vervolgens contact met de hovenier, maar hij benadert ook zelf klanten van zijn oud-werkgever met een kaartje ‘hopelijk tot ziens in uw tuin’. Is hier sprake van onrechtmatig handelen? Vaste rechtspraak maakt duidelijk dat hier sprake van is als de ex-werknemer met behulp van vertrouwelijke informatie van zijn voormalige werkgever duurzame relaties van die werkgever benadert. En wel op zo’n manier, dat dit stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet van de oud-werkgever.

Hier moet nog aan worden toegevoegd dat de ex-werkgever bij onrechtmatig handelen ook gebruikmaakt van de knowhow en/of de goodwill die hij bij diezelfde oud-werkgever heeft gekregen. Maar om nu aan te kunnen tonen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, moeten zich wel bijzondere bijkomende omstandigheden voordoen.

In deze zaak is het niet aannemelijk geworden dat de ex-werknemer gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijk verkregen informatie van de oud-werkgever. Zo waren de door deze werkgever gehanteerde uurtarieven niet vertrouwelijk, omdat deze op internet kunnen worden geraadpleegd. Ook had de ex-werknemer geen inzage in de administratie. De oud-werkgever heeft niet aannemelijk weten te maken dat het benaderen van bestaande klanten is gebeurd op een wijze die stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet.

Bron: Fiscount.nl

Terug naar overzicht