Onrechtmatige daad bestuurder door selectieve betaling in zicht van faillissement?

20 mei 2020 | Algemeen


Een bv handelde internationaal in vlees en gevogelte (in- en verkoop van diepgevroren vleesproducten). Op 6 januari 2015 is het faillissement van deze bv uitgesproken. De bv ontving op 12 december 2014 een factuur van € 29.711, 55 van Limes International Tax + Expat B.V., die zag op diensten in de periode van 1 september 2014 tot en met 30 november 2014. Dit heeft de bv als creditbedrag geboekt in rekening-courant. De curator betwijfelt of de gefactureerde werkzaamheden wel ten behoeve van de eerste bv zijn verricht. Ook betwijfelt hij of er sprake is van een selectieve betaling.

De curator stelt dat de verrekening tussen beide bv’s in de rekening-courantverhouding paulianeus is dan wel of er sprake is van een onrechtmatige daad van de bv in vlees en gevogelte. In cassatie staat alleen de vraag nog open of er sprake is van een onrechtmatige daad. De Hoge Raad geeft aan dat de betrokken bestuurder voor deze benadeling persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden moet dan zodanig onzorgvuldig zijn, dat hem dit persoonlijk ernstig kan worden verweten. De feiten wijzen onvoldoende in de richting van een persoonlijk belang van de bestuurder bij de betaling. Hem treft daardoor geen persoonlijk ernstig verwijt.

Vrije keuze uit schuldeisers

Voor aansprakelijkheid van een bestuurder moet hem persoonlijk ernstig verweten kunnen worden dat hij andere crediteuren niet heeft betaald. Het staat een bestuurder echter in beginsel vrij om zelf af te wegen welke schuldeisers van de vennootschap bij zwaar weer zullen worden voldaan. Die vrijheid wordt echter ingeperkt als de vennootschap besluit haar activiteiten te staken en niet langer voldoende kapitaalkrachtig is om de schulden aan alle schuldeisers te voldoen. Is of lijkt een faillissement onafwendbaar? Dan is een selectief betalende bestuurder in beginsel aansprakelijk in geval van selectieve betaling aan gelieerde schuldeisers.

Terug naar overzicht