Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

15 januari 2021 | Algemeen


Voor zowel ondernemers/werkgevers als werknemers wordt ook 2021 een bijzonder uitdagend jaar. Het Coronavirus brengt grote uitdagingen met zich mee. Wat gaat 2021 ons brengen? Wat moeten we doen om ons aan te passen en de onderneming draaiende te houden? Soms betekent dit dat er afscheid genomen moet worden van werknemers. Omdat iemand niet meer past in de richting die het bedrijf op wil gaan, er een niet te overbruggen meningsverschil is of omdat er kosten bespaard moeten worden. Met een vaststellingsovereenkomst (ook wel afgekort als VSO) kunnen werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen op een manier waar beide achter kunnen staan. Dit kost minder tijd en geld, dan een ontslagprocedure bij UWV of de kantonrechter. In dit artikel vertellen wij u hier graag meer over.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In deze overeenkomst worden de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vastgesteld. Denk hierbij aan een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Aangezien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wordt ook wel gesproken over een beëindigingsovereenkomst.

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst

 • WW-proof
  Het is van belang dat de VSO de WW-rechten van de werknemer geen geweld aandoet en dus  WW-vriendelijk is geformuleerd. Daarvoor is minimaal nodig dat uit de VSO volgt dat de werkgever het initiatief tot beëindiging heeft genomen en dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet (dringende reden). Ook mag de werknemer geen ‘verwijt’ worden gemaakt. Daarom wordt vaak een verschil van inzicht als ontslaggrond genoemd.
 • Vergoeding
  Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is er eigenlijk altijd sprake van betaling van een vergoeding aan de werknemer die minimaal ter hoogte van de transitievergoeding is. Over de vergoeding wordt vaak onderhandeld.
 • Juiste opzegtermijn
  In een VSO is het ook belangrijk dat er een correcte opzegtermijn in acht is genomen. In het geval dat er  een verkeerde opzegtermijn wordt gehanteerd (geen of een te korte opzegtermijn) en de werknemer vraagt na de einddatum een WW-uitkering aan, dan zal het UWV deze niet (direct) toekennen. Het UWV houdt namelijk de opzegtermijn in acht. De werknemer loopt dan het risico om een periode zonder inkomen te moeten overbruggen.
 • Vrijstelling van arbeid
  In veel VSO’s wordt afgesproken dat de werknemer een periode wordt vrijgesteld van arbeid, waarbij de werkgever het loon wel blijft doorbetalen.
 • Een outplacementtraject
  Daarmee ondersteunt de werkgever de werknemer bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan.
 • Juridische hulp voor de werknemer
  Het is gebruikelijk dat een werknemer zich juridisch laat adviseren wanneer zij een vso krijgt aangeboden. Het komt regelmatig voor dat de werkgever een vergoeding betaalt zodat de werknemer onafhankelijk juridisch advies kan inwinnen.
 • De eindafrekening
  Bij het einde van het dienstverband dienen normaal gesproken de verlofuren te worden uitbetaald. Hierover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat de verlofuren geacht worden te zijn opgenomen en er dus niet meer worden uitbetaald.
 • Overige bedingen
  Denk hierbij aan het geheimhouding-, concurrentie- en/of relatiebeding. Dergelijke bedingen kunnen de werknemer beperken in het vinden van een nieuwe baan. Gelden deze nog na het einde van het dienstverband en zo ja, hoe lang? Of komen deze bedingen te vervallen bij het einde van het dienstverband.
 • Getuigschrift en positieve referenties
  De werkgever is wettelijk verplicht een getuigschrift af te geven. Er is geen verplichting tot het geven van  een positief getuigschrift. Ditzelfde geldt voor positieve referenties. In de onderhandelingen lukt het meestal wel om een positief getuigschrift en referenties te krijgen.
 • De finale kwijting
  Dit betekent dat partijen na het ondertekenen van de vso geen vorderingen volgend uit de arbeidsovereenkomst meer bij de andere partij kunnen instellen. Je hebt na ondertekening niets meer van elkaar te vorderen. Let er daarom goed op dat alle onderwerpen zijn benoemd en er geen losse eindjes zijn.

Juridische hulp voor u

Gezien de belangen adviseren wij – zowel de werkgever als de werknemer – altijd om juridisch advies in te winnen wanneer er afscheid genomen moet worden van een werknemer. Zo bent u ervan verzekerd dat de vso voldoet aan de wettelijke eisen, uw belangen goed worden behartigd en u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de NOW-regeling

In deze tijd kan er ook gebruik gemaakt worden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten als de ondernemer te maken heeft gekregen met een substantieel omzetverlies.

Kan een onderneming afscheid nemen van een werknemer tijdens het gebruikmaken van de NOW?

In de meest recente voorwaarden van de NOW-regeling (NOW3) zijn er geen gevolgen meer voor de hoogte van de subsidie als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. In de NOW en NOW2 kreeg de werkgever nog een korting op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Dat is met de NOW3 niet meer zo. Een VSO is een ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij de werkgever en werknemer gezamenlijk akkoord gaan. Een VSO kan om die reden altijd tijdens de NOW  gesloten worden.

Hulp bij het opstellen en/of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst nodig?

Wij helpen u graag verder. Aarzel niet contact met ons op te nemen. Anneloes is bereikbaar op a.g.j.lummen@first-line-juristen.nl of 0546-629925 . Marijn op m.vanpopering@first-line-juristen.nl of 0546-629925.

 

 

Terug naar overzicht