Aankondigen huurverhoging: verhoog jij binnenkort de huur van jouw sociale woonruimte?

10 april 2024 | Algemeen


Verhuur je woonruimte? Dan heb je het recht om elk jaar de huurprijs te verhogen. Afhankelijk van het type huurovereenkomst heb je wel te maken met een aantal regels. In dit artikel lees je onder welk type huurovereenkomst jouw woonruimte kan vallen, wat in 2024 de maximale huurverhoging voor dat type huurovereenkomst is én welke regels je moet volgen voor het aankondigen van die huurverhoging.

Sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale jaarlijkse verhoging, vastgesteld door de overheid. De maximale verhoging is vaak gebaseerd op de inflatie en de ontwikkeling van inkomensafhankelijke toeslagen. Voor 2024 is deze vastgesteld op 5,8%.

Vrije sector huurwoningen

Voor huurwoningen in de vrije sector is de maximale huurverhoging gekoppeld aan de CPI (consumentenprijsindex), of het is een percentage zoals je dat in de huurovereenkomst met de huurder hebt afgesproken. Voor 2024 mag je de huur van een vrije sector woning met 5,5% verhogen.

Onder welk type huurovereenkomst valt de woonruimte die ik verhuur?

Wil je weten of je een sociale of vrijesectorwoning verhuurd? Kijk dan naar de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst. Is deze onder de zogeheten liberalisatiegrens dan is er sprake van een sociale huurwoning.  Valt deze erboven dan verhuur je een vrije sector huurwoning. De liberalisatiegrens per jaar van aanvang huurovereenkomst vind je hier.

Aankondigen huurverhoging sociale huurwoning

Wil je als verhuurder de huurprijs van je sociale huurwoning verhogen? Dan moet je de huurverhoging aankondigen en de volgende regels in acht nemen:

  • Kondig de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum aan. De huurverhoging aankondiging moet je schriftelijk met de huurder delen.
  • Beschrijf in de aankondiging zowel het nieuwe huurbedrag als de manier waarop je de huurverhoging hebt berekend.
  • De huurverhoging mag op elke datum van het jaar plaatsvinden, maar pas vanaf 1 juli mag het nieuwe, door de overheid vastgestelde maximale verhogingspercentage worden doorgevoerd. Huurverhoging vindt dan ook meestal per 1 juli plaats.
  • De huur mag door de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huur van een woning zoals door het puntensysteem vastgesteld.

Heb je vragen? We helpen je verder

Heb je vragen over de hoogte van de huurprijsverhoging of het opstellen en versturen van de aankondiging? Onze jurist helpt je graag verder. Stel je vraag aan Marijn van Popering via m.vanpopering@first-line-juristen.nl of via 0546 – 62 99 00.

Marijn van Popering, jurist bij First-Line Juristen

Terug naar overzicht